Tel. 0451-43600 info@goingebil.se

Om oss

g-bil2

 

Göinge Bil AB ingår som helägt dotterbolag till Göinge Bil Investkoncernen med anläggningar i Hässleholm, Osby, Markaryd och Älmhult. Bolaget innehar agenturen för Volvo personbilar, Renault person- och transportbilar samt Dacia person- och transportbilar.

Personvagnars omsättning 2017 uppgick till ca 630 mkr och hela koncernens omsättning till ca 860 mkr. Personvagnar har 110 anställda och hela koncernen 160 anställda.

 

AFFÄRSIDÉ

Marknadsföring och försäljning av personbilar, transportbilar, bildelar, tillbehör, hyrbilar, drivmedel, serviceprodukter, finansiering samt försäkringar.

Genom täckning av alla kundbehov i samband med bilägandet, i förening med stark lokal profil, skall vi vara det bästa alternativet för varje bilkonsument, särskilt för våra Volvo, Renault och Daciaägare.

 

MILJÖ OCH KVALITÉ

Våra personbilsanläggningar i Hässleholm, Markaryd, Osby och Älmhult är certifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar efter en miljöpolicy och en kvalitetspolicy.

Som ett led i vårt miljöarbete erbjuder vi miljöbränslet Etanol/E85 på våra samtliga Tankastationer och fordonsgas i Hässleholm. Vi har även infört källsortering i hela företagskoncernen.

 

INTEGRITETSPOLICY

Göinge Bil AB värnar om din personliga integritet och genom vår integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Klicka här för vår policy >>

 

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Genom denna hållbarhetsredovisning vill vi under de tre rubrikerna Miljö, Socialt och Ekonomi sammanfatta hur Göinge Bil arbetar med hållbarhetsfrågor. Klicka här för vår redovisning >>

 

HISTORIK

Företaget grundades 1952 av Carl Persson. 1955 byggdes en ny huvudanläggning vid Kristianstadsvägen i Hässleholm, i vilken verksamhet bedrivits till 1997 då en helt ny anläggning togs i bruk vid ”T4-rondellen” i norra Hässleholm.

Under 60- och 70- talet etableras anläggningar på övriga orter genom förvärv samt nybyggnationer. 1966 påbörjas nybyggnation av lastvagnsanläggning i Hässleholm. I slutet av 70-talet avlider företagets grundare och företaget går vidare i barnens regi.

I början av 90-talet förvärvar grundarens dotter Lena Mangbo samtliga aktier. Numera ägs Göinge Bil Investkoncernen av Lena Mangbo med familj. Klicka här för mer historik >>

Ledningsgrupp

 Lennart
Lennart Green
VD


KentA
Kent Andersson
Ekonomichef


Niklas Paulsson
Niklas Paulsson
Marknadschef


 PMP
Per-Martin Persson
Försäljningschef


 JonasP
Jonas Persson
Servicemarknadschef